Nicht-kommerzielle Veranstaltungen werden grundsätzlich kostenlos vorgestellt. Alle anderen, insbesondere solche von Firmen, gegen eine Aufwandentschädigung von 100 Euro netto (Link).

Lade Veranstaltungen

« Alle Veranstaltungen

 • Diese Veranstaltung hat bereits stattgefunden.

8. Campusforum Mensch-Roboter // 8. univerzitní fórum člověk-robot (Cham/ Oberpfalz)

März 22 @ 12:30 - 17:00

Der Klassiker unter den Veranstaltungen, stets bestens besucht und kostenlos, da finanziert durch den Bezirk Oberpfalz (Grenzlandgebiet, daher zweisprachig):

Produktionsprozesse flexibel automatisieren

Flexibilní automatizace výrobních procesů

Die kostenlose Plattform rund um die Mensch-Roboter Kooperation (MRK).

 • Treffpunkt zur Information und zum gegenseitigen Austausch
 • Potenziale, Herausforderungen, Risiken und die Vielfalt der Anwendungen
 • Vorstellung von use-cases vieler technologischer Innovationen im MRK-Umfeld

Jede Person muss sich bitte separat anmelden.

Bezplatná platforma pro spolupráci člověka s robotem (HRI).

 •     Místo setkávání pro informace a vzájemnou výměnu
 •     Potenciály, výzvy, rizika a rozmanitost aplikací
 •     Prezentace příkladů použití mnoha technologických inovací v prostředí HRI

Každá osoba se musí zaregistrovat samostatně.

Automatisches Be- und Entladen bestehender Produktionsmaschinen

Automatické nakládání a vykládání stávajících výrobních strojů

Egal ob CNC-, Spritzguss- oder Schleifmaschinen und egal ob Metall, Kunststoff oder Holz– es müssen noch immer meist von Hand Werkstücke zur Bearbeitung in eine Maschine eingelegt und wieder entnommen werden.

 • Welche Aufgaben könnten Roboter an den Maschinen übernehmen?
 • Wie können Roboter an bestehenden Maschinen sinnvoll und wirtschaftlich integriert werden?
 • Wo liegen mögliche Anwendungen in Industrie und Handwerk?

Je jedno, zda se jedná o CNC, vstřikovací nebo brusné stroje a zda se jedná o kov, plast nebo dřevo – obrobky je stále nutné vkládat do stroje a opět vyjmout, většinou ručně.

 • Jaké úkoly by mohli převzít roboti na strojích?
 • Jak lze roboty rozumně a hospodárně integrovat do stávajících strojů?
 • Jaké jsou možnosti využití v průmyslu a řemesle?

Wieder mit begleitender Ausstellung im Foyer!

Opět s doprovodnou výstavou ve foyer!

Agenda:

11:00 Uhr

Möglichkeit zum frühzeitigen Eintreffen der Teilnehmer im Foyer

mit Besuch der Ausstellung / Možnost dřívějšího příjezdu účastníků do foyeru s návštěvou výstavy

13:00 Uhr

Vorstellung eines Projektes zur Maschinenbeladung mit einem Roboter /

Představení výzkumného projektu k nakládání strojů pomocí robota

Technologie Campus, Cham

13:20 Uhr

Die Alternative zur Hardwareschnittstelle zur Produktionsanlage / Alternativa k hardwarového rozhraní k výrobnímu stroji

Guido Bruch, Herausgeber dieser Website

13:40 Uhr

Anwendungsbeispiele & Tipps aus der Praxis / Příklady použití a tipy z praxe

Ulrich Möller, Kassow Robots

14:00 Uhr

flexible Greiftechnik für geringe Stückzahlen / Flexibilní uchopovací technologie pro malá množství

Michael Vogler, Zimmer Group

14:20 Uhr

Schraubsystembedienung mit Roboter (CLAMPBOOSTER) / Provoz šroubovacího systému s robotem (CLAMPBOOSTER)

Patrick Kauk, idee-werk GmbH

14:40 Uhr

MRK-Applikationen richtig validieren – Kraft- und Druckmessung inklusive konformen Nachweis / Správné ověřování aplikací MRK – měření síly a tlaku včetně ověřovacích dokumentů

Christoph Ryll, MSc, Vorstand DRV und CEO Robotics Consulting GmbH

15:00 Uhr

Praxisteil: MRK-Messung am Kassow Robot inklusive anfassen / Praktická část: měření MRK na robotu Kassow včetně vyzkoušení

Netzwerken mit Imbiss / Get-together s občerstvením

Besuch der Ausstellung / Návštěva výstavy

16:00 Uhr

optionale Campusführung / možnost prohlídky Technologického kampusu

17:00 Uhr
Ende / konec

Zu Anmeldung

Details

Datum:
März 22
Zeit:
12:30 - 17:00
Veranstaltung-Tags:
,
Webseite:
https://eveeno.com/campusforum_8

Veranstaltungsort

Cham

Eine große Übersicht interessanter und kostenfreier Webinare halten die Zeitschriften rund um “Robotik und Produktion” bereit. Link